بانک نمی تواند مانع برگشت چک شود

ساخت وبلاگ
چکیده : دوستان قانون جدیده ؟ * بانک نمی تواند مانع برگشت چک شود. اگر چک نقد نشود، بانک مکلف است در برگه مخ... با عنوان : بانک نمی تواند مانع برگشت چک شود بخوانید :

دوستان قانون جدیده ؟ * بانک نمی تواند مانع برگشت چک شود. اگر چک نقد نشود، بانک مکلف است در برگه مخصوصی، مشخصات چک، هویت و نشانی کامل صادرکننده و علت عدم پرداخت را به روشنی بنویسد، آن را امضاء و مهر کند و به دارنده چک تحویل دهد. در این برگ باید مطابقت یا عدم مطابقت امضا هم قید نماید

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : چهارشنبه 20 ارديبهشت 1396 ساعت: 17:00