سرمایه چیست؟

ساخت وبلاگ
چکیده : سرمایه دریک تعریف عام و ساده اینچنین تعریف شده است: "به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دست یافتن به مص... با عنوان : سرمایه چیست؟ بخوانید :

سرمایه دریک تعریف عام و ساده اینچنین تعریف شده است: "به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دست یافتن به مصرف بیشتر درآینده" و همانطور که از این تعریف بر می آید سرمایه گذاری عبارت است از هر گونه فدا کردن ارزشی در حال حاضر ( که معمولاً مشخص است) به امید به دست آوردن هر گونه ارزشی در زمان آینده. در ایران سرمایه های راکد فراوانی وجود دارد که بعضا به اشتباه مصرف می شوند و به جای سود آوری زیان ده می گردند. و باعث کندی گردش پول میشوند ویا کا*** سرمایه را از مدار چرخش خارج میکند.

سرمایه,چیست؟,...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : پنجشنبه 2 شهريور 1396 ساعت: 20:54