موفقیت با یک رویا شروع می‌شود

ساخت وبلاگ
چکیده :  موفقیت با یک رویا شروع می‌شود. ایمان را به آن اضافه کنید، تبدیل به یک باور می‌شود. عمل را به آن اضا... با عنوان : موفقیت با یک رویا شروع می‌شود بخوانید :

 موفقیت با یک رویا شروع می‌شود. ایمان را به آن اضافه کنید، تبدیل به یک باور می‌شود. عمل را به آن اضافه کنید، تبدیل به قسمتی از زندگی می‌شود. پشتکار را به آن اضافه کنید، به صورت هدفی قابل دید می‌شود و در آخر صبر و زمان را به آن اضافه کنید، به صورت رویایی که به واقعیت تبدیل شده تمام می‌شود... . .

...
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : يکشنبه 7 خرداد 1396 ساعت: 23:21